Aktualności.

PODZIĘKOWANIA

Wspólnota parafialna św. Katarzyny składa serdeczne podziękowania za wszystkie wyrazy współczucia składane nam w ostatnich dniach. Dziękujemy też serdecznie wszystkim którzy towarzyszyli w ostatniej drodze śp. ks. prałata Zygmunta Klimczuka. Przede wszystkim dziękujemy ks. arcybiskupowi Józefowi Górzyńskiemu, ks. arcybiskupowi seniorowi Wojciechowi Ziembie, ks. biskupowi Jackowi Jezierskiemu oraz ks. infułatowi Adolfowi Setlakowi za przewodniczenie mszom św. żałobnym i wygłoszone słowa. Dziękujemy kapłanom, którzy w tych dniach koncelebrowali msze św. za sp. ks. prałata, zarówno w naszej świątyni, w bazylice św. Jerzego, jak i w innych miejscach. Dziękujemy Siostrom Misjonarkom Św. Rodziny z matką generalną na czele za ich obecność i modlitwę. Za całego serca dziękujemy ks. vice-dziekanowi kanonikowi Kazimierzowi Żuchowskiemu z Karolewa za organizację uroczystości pogrzebowych. Dziękujemy władzom samorządowym, pocztom sztandarowym i delegacjom szkół kętrzyńskich, instytucji społecznych oraz służb mundurowych za udział w uroczystościach żałobnych. Dziękujemy w sposób szczególny służbie liturgicznej - szafarzom, ceremoniarzom, lektorom i ministrantom, zarówno z naszej parafii, jak i z pozostałych parafii kętrzyńskich i parafii Karolewo za obecność i oprawę liturgiczną. Dziękujemy też diakonom i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie za obecność i posługę liturgiczną. Dziękujemy orkiestrze i chórowi parafialnemu oraz panom organistom za przepiękną oprawę muzyczną tych żałobnych uroczystości. Dziękujemy też policji i straży miejskiej za zabezpieczenie trasy konduktu pogrzebowego i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości. Dziękujemy władzom naszego miasta za organizację obiadu po zakończeniu pogrzebu. Dziękujemy też wszystkim, którzy nie zostali tutaj wymienieni, a którzy czy poprzez pomoc czy poprzez modlitwę i dobre słowo wspierali nas w tych dniach. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać!

Zmarł nasz Proboszcz ks. dr Zygmunt KLIMCZUK

W dniu dzisiejszym (17 sierpnia 2017 r.) do domu Ojca odszedł ksiądz prałat Zygmunt KLIMCZUK, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Kętrzynie, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej św. Jerzego w Kętrzynie, Dziekan Dekanatu Kętrzyn II.

Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie...

Plan Uroczystości Pogrzebowych ks. Proboszcza


Plan Uroczystości Pogrzebowych ks. Proboszcza

Sobota 19 sierpnia

19:00 - Msza żałobna o pokój duszy - przewodniczy ks. inf. Adolf Setlak

Niedziela 20 sierpnia

14:00 - Wprowadzenie trumny do kościoła pw. św. Katarzyny
14:00 do 18:00 - czuwanie przy trumnie

Plan czuwania:
18:00 - Msza święta wg. stałego porządku parafialnego
19:00 - Msza święta żałobna w obecności trumny -przewodniczy J. E. ks. abp dr Wojciech Ziemba

Poniedziałek 21 sierpnia

O godz. 6:30 i 7:00 -Msze św. -wg. stałego porządku parafialnego
od 7:30 do 10:00 - czuwanie przy trumnie

Plan czuwania:
10:00 Pierwsza stacja Uroczystości Pogrzebowej po której w kondukcie udamy się do Bazyliki kolegiackiej św. Jerzego
11:00 Msza św. w Bazylice kolegiackiej św. Jerzego - przewodniczy J. E. ks. abp. dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński (po Mszy św. złożenie do grobu na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie)


Hasło nowego roku duszpasterskiego 2016/2017


Szkoła Wolontariuszy Parafialnych 2016/2017 w Olsztynie