Kancelaria Parafialna

- jest czynna w poniedziałek, wtorek i środę, w godzinach: 9:00 - 12:00

- w czwartek, piątek i sobotę, w godzinach: 14:00 - 17:00.

W kancelarii znajdują się księgi parafialne od 1945 roku. Prowadzone są na bieżąco duplikaty ksiąg parafialnych, które przekazuje się do Archiwum Kurii Biskupiej. W kronice parafialnej siostra kancelistka odnotowuje ważniejsze wydarzenia parafialne. W Archiwum Parafialnym gromadzone są i przechowywane dokumenty dotyczące własności, remontów, rachunki związane z ubezpieczeniami, podatkami, opłatami za energię, wodę itp.