Adres:
ul. Powstańców Warszawy 5
11-400 Kętrzyn

Parafia (0-89) 753-19-60
Kancelaria (0-89) 753-19-70
tel/fax (0-89) 753-19-61
ks. Proboszcz (0-89) 753-19-64
ks. Rafał (0-89) 753-19-66
ks. Zbigniew (0-89) 753-19-63

e-mail: swk@olsztyn.opoka.org.pl
facebook: www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna
Konto bankowe: Bank Millennium 10 1160 2202 0000 0001 7117 0704