Aktualności.


Pielgrzymka do Wilna


Pielgrzymka do Częstochowy (grupa Kętrzyńska)


Pielgrzymka do Częstochowy (Plakat ogólny)


Hasło nowego roku duszpasterskiego 2016/2017


Szkoła Wolontariuszy Parafialnych 2016/2017 w Olsztynie